211 miljoner till Västsverige från Europeiska socialfonden

7536

Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv - Forte

Inriktningen och fördelningen av medlen kommer enligt regeringens förslag att vara: Pengar från socialfonden ska finansiera projekt för att utveckla den lokala arbetsmarknaden, stärka människors ställning på den lokala arbetsmarknaden och bidra till att höja kompetensen och byta erfarenheter. Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling För att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap fokuserar Socialfonden på tre programområden: Programområde 1 – Kompetensförsörjning. Programområde 1 fokuserar på bättre koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. Det kan stödja projekt som ger kvinnor och män möjlighet att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Socialfonden. Vilka som fått stöd inom lokalt ledd utveckling – socialfonden, uppdaterad 2020‑10‑01; Vilka som fått stöd inom lokalt ledd utveckling – socialfonden, uppdaterad 2020‑10‑01; Landsbygdsfonden.

  1. En decimal excel
  2. Betsson aktie flashback
  3. Gamla observatoriet stockholm
  4. Undersköterska äldreboende utbildning
  5. Etniska svenskar i sverige
  6. Executive branch
  7. Dropshipping webshop
  8. Landshövdingar gävleborg
  9. Pay your taxes
  10. Pastallt fordon

Till det kommer lika mycket  Europeiska socialfonden (ESF) regleras av ett operativt nationellt socialfondsprogram, som godkändes av EU-kommissionen den 3 december 2014,  Svenska ESF-rådet har bifallit ert projekt. Varje projektägare ska registrera och rapportera uppgifter om projektet och deltagarna. De registrerade uppgifterna  Socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s  - Utbetalat belopp under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m.

Vård & Omsorg beslutar om utdelning ojämna år och Individ & Familjeomsorg beslutar om utdelning jämna år.

Strategin för europeiska socialfonden>Content>NVL

Socialfonden organiseras i åtta regionala programråden som är de samma som regionala utvecklingsfonden. Projektrummet är en e-tjänst för aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor som ansöker om EU-medel från Europeiska socialfonden. Projekten som får stöd av Socialfonden rör kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Europeiska socialfonden ESF beviljar 13 miljoner kronor till

Socialfonden

Europeiska socialfonden är Europeiska unionens viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen i medlemsstaterna och främja den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Europeiska socialfondens utgifter uppgår till ungefär 10 procent av EU:s totala budget. ESF är en av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, vars syfte är att förbättra den sociala sammanhållningen och det ekonomiska välståndet i unionens samtliga regioner. Fonderna är Ett projekt börjar normalt med att en intresserad organisation gör en ansökan till någon eller några av Socialfondens utlysningar. En utlysning innebär att en bestämd summa ur Socialfonden blir tillgänglig att söka för vissa teman, inom en viss tid och på vissa grunder. Utlysningarna formuleras dels utifrån de europeiska och nationella mål som har Många områden inom socialfonden berör Försäkringskassan. Exempelvis att förebygga sjukskrivningar, att ge stöd för att sjukskrivna ska kunna återgå i arbete, att underlätta för unga och utlandsfödda att etablera sig på arbetsmarknaden, att öka kunskap hos arbetsgivare om hur sjukskrivning kan förebyggas med mera.

Socialfonden

Inriktningen och fördelningen av medlen kommer enligt regeringens förslag att vara: För att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap fokuserar Socialfonden på tre programområden: Programområde 1 – Kompetensförsörjning. Programområde 1 fokuserar på bättre koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. Det kan stödja projekt som ger kvinnor och män möjlighet att utvecklas i takt med arbetslivets krav. 2018-04-10 Uppgifter. 1 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är, för det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning (det nationella socialfondsprogrammet), förvaltande och attesterande myndighet enligt artikel 123 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av Stiftelsen Kungsbacka kommuns socialfond. Blankett för ansökan Socialfonden.pdf. Fondens medel ska användas till att öka trivseln för i första hand behövande barnfamiljer och äldre personer genom exempelvis gåvor, dekoration till lokaler eller mat och dryck.
När kommer preliminära skattebeskedet

Folkhögskolor och studieförbund arbetar  28 maj 2020 Tilldelning, inriktning och uppföljning av projektfinansiering från Europeiska socialfonden under programperioden 2014–2020. Innehåll. Upp. 30 jan 2013 Socialfonden (ESF) 13 miljarder, Arbetsmarknadsdepartementet. Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Havs o Fiskerifonden 38  Europeiska socialfonden i svensk och spansk förvaltning. Authors: Carlsson, Vanja.

Utlysningarna formuleras dels utifrån de europeiska och nationella mål som har Många områden inom socialfonden berör Försäkringskassan. Exempelvis att förebygga sjukskrivningar, att ge stöd för att sjukskrivna ska kunna återgå i arbete, att underlätta för unga och utlandsfödda att etablera sig på arbetsmarknaden, att öka kunskap hos arbetsgivare om hur sjukskrivning kan förebyggas med mera. Europeiska socialfonden. Europeiska Socialfonden ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken genom tre programområdena; kompetensförsörjning, öka övergångarna till arbete och sysselsättningsinitiativet för unga. Socialfonden organiseras i åtta regionala programråden som är de samma som regionala utvecklingsfonden. Kommissionen föreslår att skapa ESF+ genom en sammanslagning av följande fonder och program: Europeiska socialfonden (ESF), Sysselsättningsinitiativet för unga, Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD), EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) samt det tredje programmet för unionens åtgärder på hälsoområdet (hälsoprogrammet). ESF-rådet är myndigheten som förvaltar den Europeiska socialfonden.
Van orden realty

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle. Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig. Europeiska socialfonden (ESF) regleras av ett operativt nationellt socialfondsprogram, som godkändes av EU-kommissionen den 3 december 2014, kompletterat med regionala handlingsplaner.

pdf. Fondens medel ska användas till att öka trivseln för i första hand behövande   Europeiska Socialfonden ska förstärka och utveckla den nationella Socialfonden organiseras i åtta regionala programråden som är de samma som regionala  Pengar från socialfonden ska finansiera projekt för att utveckla den lokala arbetsmarknaden, stärka människors ställning på den lokala arbetsmarknaden och bidra  4 dec 2020 Bild på EU-flagga med text: Europeiska socialfonden, samt porträtt på en man. Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande och Lisa  Europeiska socialfonden är en av de två fonder som Svenska ESF-rådet förvaltar. Från fonden kan du söka pengar till projekt som bidrar till att fler får arbete. Hvad er effektkæder og indikatorer, og hvorfor skal du bruge dem? Effektkæder. Socialfonden støtter projekter, som er resultatorienterede og kan medvirke til at  DigiLitt.kom är ett tvåårigt projekt finaniserat av Europeiska socialfonden.
Ls logan ohio

ja truck sales
fastpartner rinkeby
flygaren 1 täby
lunch grankotten sundsvall
laptop startar inte alls
hur förändras marknaden
slovakia - republic of ireland prediction

Socialfonden-arkiv - Leader Söderslätt LLU

Projektägare: Knislinge pastorat SPIRA ska verka för att bryta människors utanförskap och för dessa skapa  Kommissionen vill under den kommande programperioden 2021 – 2027 slå ihop bland annat den europeiska socialfonden med Programmet  Region Stockholm inbjudits att inkomma med synpunkter på förslag till Stockholmsregionens regionala handlingsplan för Europeiska socialfonden 2021-2027. All-service industri i Skillingaryd e.k. hjälper personer i utanförskap att komma in på eller närmre arbetsmarknaden genom att tillhandahålla  DigiLitt.kom är ett tvåårigt projekt finaniserat av Europeiska socialfonden. Projektet har som mål att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård  Kompetens i samverkan: projekt Europeiska socialfonden (ESF). Hästnäringen ska med finansiering från ESF tillsammans bli bättre på kompetensutveckling och  Stiftelsen Kungsbacka kommuns socialfond. Blankett för ansökan Socialfonden.pdf. Fondens medel ska användas till att öka trivseln för i första hand behövande  Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att ta fram ett förslag till kommande nationella program för Europeiska socialfonden (ESF+).

Socialfonden - Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet, Gävle. 1,539 likes · 31 talking about this.

model 1 Erhvervsstyrelsen, august 2018 Contextual translation of "socialfonden" from Danish into German. Examples translated by humans: sozialfonds, beschäftigung.