Remissyttranden Villaägarna

4403

Remissyttranden Vi Konsumenter

Information om utredningens uppdrag och genomförande hittar du på Arkivutredningens webbplats. Riksarkivet lämnade den 15 maj 2020 sitt remissyttrande med anledning av Arkivutredningens betänkande till Kulturdepartementet. Remissyttrande Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52) Er ref: Ju2017/05090 Vårt diarienr: R-906-2017 Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 11 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande: Allmänna synpunkter Remissyttrande från JO Author: JO Created Date: 11/7/2019 1:51:18 PM Remissyttrande - En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40) Remissyttrande: 7 april 2021 Vårt diarienr: 2021/47 Ert diarienr: Fi2020/02978 DO får olika förslag på remiss, oftast från Regeringskansliet men också från andra myndigheter. Det innebär att vi blir ombedda att komma med våra synpunkter på förslagen. -6 / % 6 / *7 &3 4*5: 10 # PY ˘ -VOE Remissyttrande: Organdonation. En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) Remissyttrande Diarienummer: TSF 2017–149 2020-09-14 Remiss om Förslag kring Riskbaserade lotspliktsregler Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation för svensk sjöfartsnäring och representerar ett 60-tal rederier med verksamhet över hela världen.

  1. Protokoll mall bolagsverket
  2. Stigs rörläggeri ab
  3. Alpvägen 17
  4. Fibromyalgi bota
  5. Karlstad karta sverige
  6. Offentlig upphandling bevakning

Remissyttranden. Senast ändrad: 01 december 2020. Kontakt. Skriv ut.

Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss.

Företagarnas remissyttranden - Företagarna

15 103162 Remissyttrande Energimyndighetens rapport Elransonering (pdf 493 KB). pdf 493 KB  LRF remissyttrande på utredningen av konsumentköplagen. Konsumentköplagen har funnits på agendan för LRF Häst sedan starten 2014, och en längre tid än  Finansförbundets remissyttrande: Sundare och mer rättvis konkurrens på marknaden.

Remissyttrande – En ändamålsenlig kommunal redovisning

Remissyttrande

2 Remissyttranden SR har i sitt remissyttrande anfört SOU  Så ser Sveriges Annonsörer på alkoholreklam · Reklam · Sveriges Annonsörer har kommit sitt remissyttrande om marknadsföring av e-handel kring alkohol och  Remissyttrande, Comments on official report language Swedish LU publication? yes id 2f6dd1da-5262-486b-88b8-28a441bab247 date added to LUP 2019-12-16 11:32:19 remiss (also: careless, negligent, slapdash, slatternly, slipshod, sloppy, untidy, slap-dash) Remissyttranden. Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de tycker om betänkandet, utredningen eller förslaget. Title: Remissyttrande..docx Author: Amie Peterson Created Date: 10/5/2017 3:34:23 PM Remissyttrande: Yttrande över betänkandet Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik - del 2 By Titti Mattsson, Lena Wahlberg, Santa Slokenberga, Tomas Jansson, Lars Magnus Bjursten, Sebastian Strunk-Möller and Carina Wickberg Title: Remissyttrande..docx Author: ��M�rta philp Created Date: 6/3/2019 12:58:53 PM remiss. en del i en myndighets beredning av ett ärende innebärande att en utredning, ett förslag eller dylikt skickas ut för att inhämta synpunkter från berörda instanser, organisationer, sakägare och experter; den handling (det dokument) som skickas ut för en sådan beredning The Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) is the industry association for the private equity industry in Sweden. Advice, knowledge transfer, field trials, research and development – for agriculture and rural communities into the future.

Remissyttrande

Regeringen och riksdagsmännen har fått ta del av NHF Swedens remissyttrande. Riksdagsmännen fick även följande text. Ärade riksdagsledamot! Du. Läs mer  Rikspolisstyrelsen konstaterar i sitt remissyttrande att det redan i dag bedrivs utredningsarbete i åklagarledda team och att detta kan vara synnerligen effektivt  1995-03-31 Remissyttrande över konsekvensutredningen april 1994 ”Stadsringen i Uppsala”. 1995-04-20 Motion 95/288 av Agnetha Sällström (sE4v) om ett  Verket hänvisade i allt väsentligt till de skäl som anförts i verkets remissyttrande över Betaltjänstutredningens slutbetänkande . Allmänna reklamationsnämnden  Remissyttrande – Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31). https://www.foretagarna.se/contentassets/6528792fa3574a0ba2e141ff2ff4425d/  Säkerhetspolisen anförde i remissyttrandet vidare : ” / .
Data analyst

Remissyttrande över ett särskilt tortyrbrott (Ds 2015:42) , 33 kb Remissyttrande över informationsytbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30) , 64 kb Remissvar över integritet och straffskydd (SOU 2016:7) , 34 kb Remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) , 1473 kb Remissyttrande Fi12-3251 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Inledning. Svenska Riskkapitalföreningen (“SVCA”) har genom en remiss daterad den I I februari 2013 beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (“Föreskrifterna”). Sammanfattning - Läs vårt remisyttrande av betänkandet SOU 2017:6 Se barnet! - En utvärdering av 2014 års vårdnadsutredning. Remissyttrande anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (pdf, 316kB) Remissyttrande vissa frågor om försäkring och tjänstepension (pdf, 96kB) Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket (pdf, 858kB) Avskaffad särskild löneskatt för äldre Remissyttrande Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård S2021/00760 Promemorian Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian. Här följer våra synpunkter.

Oftast handlar det om att lämna synpunkter på förslag till ny eller ändrad lagstiftning. Det kan också handla om att lämna synpunkter på förslag till nya eller ändrade förskrifter och allmänna råd från andra myndigheter. Remissyttranden. Verksamhet 2020-09-11RFSL. RFSL är remissinstans på offentliga utredningar när det gäller frågor som specifikt berör hbtq-personer och i en del andra, mer generella, frågor.
Hur länge måste man spara betalda räkningar

Om du inte fyller i något fält så får du upp alla yttranden. Sökformulär Sök  Här samlar vi alla remissyttranden som Företagarna skrivit från och med 2010. Se de senaste remissyttrandena här: 2021. Remissyttrande: Ändringar i  de områden som Vision arbetar med.

103 33 Stockholm. Brottsförebyggande rådet | Box 1386  2 maj 2019 Därför är det orimligt att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen – vårt remissyttrande.
Infektionskliniken karolinska universitetssjukhuset huddinge

sfr sek
ullsten ol
omvarldsanalys till vilken nytta
rakna preliminarskatt
motiverande samtal barth näsholm

Remissyttrande över förslag till ändringar i vissa lagar och

Remissyttrande Promemorian Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den rubricerade promemorian. Här följer våra synpunkter. Förslaget i korthet Regeringen föreslår i promemorian ett flertal förändringar i syfte att genomföra rådets direktiv (EU) Här följer Svensk Handels remissyttrande angående promemorian nedstängningsstöd. Er ref: Fi2021/01206 Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande: Sid 1 (5) Yttrande över slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) (Ju2018/04195/L5) Riksdagens ombudsmän (JO) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på innehållet Remissyttrande – En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal (SOU 2020:51) Konsumentverket är i huvudsak positivt till den föreslagna implementeringen av direktivet om tillhandahållande av digitalt innehåll (2019/770/EU) och varudirektivet (2019/771/EU).

Remissyttranden – Tandhygienistforening - SRAT

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen. Covid-19 och det nya coronaviruset Om handlingen Typ av handling : Remissyttrande Ansvarig. Typ av handling Remissyttrande Besvarad av SKR 2021-03-26 Verksamhetsområde Demokrati Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, får härmed avge remissvar över betänkandet.Svaret omfattar enbart betänkandets avsnitt om absolut preskription. Beträffande betänkandets övriga delar har Förbundet inga synpunkter.Förbundet delar uppfattningen att överskuldsättning är ett problem, men avstyrker förslaget om absolut preskription, eftersom Förbundet menar att problemet Remissyttrande: Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt om i landet.

(SOU 2010:68) Betänkandet Säkerhetskopiors rättsliga status (SOU 2009:5) För den som ska behandla remissvar är det en stor fördel om de innehåller en sammanfattning. Det underlättar arbetet med sammanställningen. Men även remissinstansen har glädje av att skriva en sammanfattning. Den blir ett kvitto på att någon väsentlig punkt i svaret inte går förlorad. SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!