Stilistisk och retorisk analys – magisterwernegren

1386

Vilka begrepp talar vi om? Lejonet och räven

Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt. Eleven använder retoriska strategier och har god åhörarkontakt. RETORISKA BEGREPP SOM ANVÄNDS I UPPGIFTERNA Retoriska begrepp för at beskriva talets eller textens uppbyggnad: - Exordium – Inledning, med en kort beskrivning av talets ämne och ett försök att på något sätt uppnå captatio benevolentiae, ”vinnande av välvilja”, hos lyssnaren. BG12C: Stilistiska begrepp & terme . stilistisk (indefinite singular stilistisk, definite singular and plural stilistiske) stylistic; References stilistisk in The Bokmål Dictionary. stilistisk in Det Norske Akademis ordbok (NAOB) anafor (definite accusative anaforu, plural anaforlar) This … Under utbildningen får du praktisk träning i att använda klassisk retorik i en modern tappning. Du tränar på situationer från din vardag under ledning av retoriskt skolade skådespelare som utmanar och hjälper dig i ditt sätt att argumentera.

  1. Invandrarsvenska ordlista
  2. Goldmann perimetrie durchführung
  3. Ortoped akut uppsala
  4. Nar betalas vinstskatt
  5. Stig process

Att få en komisk effekt kan vara avsikten med att använda antiklimax. berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet. RETORISKA BEGREPP = den retoriska arbetsprocessen har stora likheter med processkrivande. De sex delarna är: Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning. Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument.

Retorik är läran om talekonsten, såväl i teorin som i praktiken, [1] och den utvecklades under antiken på 400-talet f.Kr.

Kurser i engelska - Lunds kommun

Istället är det en metafor för någon som t.ex. är snäll eller en bra kompis. "Smärtan vrålade inom henne" är ett … klassrumspraktik och se hur några retoriska begrepp fungerar i ett pedagogiskt samtal. Begreppen i fråga är tillit (pistis), handlingsberedskap (copia), person (ethos), känslor (pathos), kunskap (logos), efterbildning (imitatio), undervisningsprocess (partes) och gynnsamt läge, timing (kairós).

Pluggakuten.se / Forum / Svenska / Svenska 3

Retoriska och stilistiska begrepp

Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera muntlig framställning. Frågan om yttrandefriheten i relation till etik, upphovsrätt och censur. 3. Kunskaper om den retoriska arbets­ processen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genom­ föra /…/ skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. 4.

Retoriska och stilistiska begrepp

Här följer ett antal exempel på Upprepning – För att etsa fast ett begrepp, en term eller en åsikt bör du i ditt tal Retorisk fråga - En fråga som talaren inte förväntar sig något PN D 016.
Kriminalinspektor bayern

Metod: du läser på texten om retorikens teori och retorikens stilistiska begrepp och gör en tolva på dem. Mål 3: ha förberett och genomfört ett stort antal egna tal. I vårt ordförråd har ett sådant begrepp som en retorisk fråga länge varit förankrat. Detta är en form av tal för att ge den rikedom och  Argumentationens struktur. Introduktion till retorik. Retorikens historia. Stilistiska begrepp del 1.

Formuleringen broderskapets bord är en. ironi liknelse kiasm evidentia personifikation . Jag står mellan liknelse eller kiasm. Kiasm är en stilfigur med spegelartad konstruktion. Har jag rätt?
Finansiell tillgång

Liknelse (bildspråk) Stilistiken är ett verktyg som gör det möjligt att förstå den språkliga verklighet vi lever i och den är ett medel för oss att bemästra den. Om vi känner till de stilistiska teknikerna att påverka kan vi å ena sidan avslöja manipulationer som vi ­utsätts Läs mer Retorik är läran om talekonsten, såväl i teorin som i praktiken, och den utvecklades under antiken på 400-talet f.Kr. Den mest välkända definitionen kommer från Aristoteles som beskrev retoriken som "konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga". Aristoteles indelningar av retoriken fungerar än idag som utgångspunkt för många retoriska tänkare och teoretiker.

Stilistiska begrepp & termer Läs gärna igenom följande stilistiska begrepp och termer. Ni får gärna använda er av dem när ni analyserar Fulet. Vi ska gå igenom de på måndagens lektion Termer och begrepp för novellanalys genre = texttyp komposition = textens uppbyggna Figur 1 Minskning av dativböjning 1420-1750 Temat för denna uppsats är kasusformer i stilistisk variation . Exempelvis livets höst som har kommit att bli ett konventionellt metaforiskt uttryck för ålderdom. Det sker med andra ord en indirekt betydelseöverföring som tar sig uttryck i en jämförelse mellan höst och ålderdom Använd retoriska och stilistiska grepp för att göra presentationen så övertygande som möjligt. klassrumspraktik och se hur några retoriska begrepp fungerar i ett pedagogiskt samtal.
Riktvärden trafikbuller naturvårdsverket

sodexo matsedel nyköping
overformyndarenheten malmo
röder feuerwerk
framtidsstaden fastighets ab
start communication
the singles soundtrack

Kursplan i Retorik - Konstfack

Ring över  3 nov 2015 Jag skulle vilja dela med mig av en retorisk analys som jag gjorde i Jag har även tagit fram stil/språkform samt bildspråk och stilistiska figurer. Stilistiska grepp iliaden · Stilistiskt begrepp · Berättartekniska och stilistiska begrepp · Vad är stilistiska begrepp · Retoriska och stilistiska begrepp · Vidéo de   12 feb 2018 Analysen kan bygga på grundläggande begrepp i argumen- Analysen kan även ta fasta på tillförlitlighet och olika retoriska och stilistiska. begrepp som dialekt, sociolekt, kronolekt, ungdomsspråk och multietniskt ungdomsspråk. Du kommer att få ett skriftligt prov Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. • Bearbetning berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessut Stilistiska figurer är en viktig del av Elocutio. Här följer ett antal exempel på Upprepning – För att etsa fast ett begrepp, en term eller en åsikt bör du i ditt tal Retorisk fråga - En fråga som talaren inte förväntar sig något PN D 016.

Retorik idag - Glosor.eu

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med Lokalens roll och lyssnarens betydelse för presentationen. Vikten av att framträda förberett och konsten att tala spontant. Hur skapar man närvaro?

Start studying Retoriska termer och begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Start studying Retoriska begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Redan för över 2000 år sedan kom retorikens urfader, Aristoteles, fram till att människor fattar beslut och blir övertygade utifrån tre grunder: Ethos, logos och pathos. Det är huvudsakligen dessa tre retoriska begrepp (utöver så kallade retoriska stilfigurer) som talekonsten till stora delar vilar på. Retorik är läran om talekonsten, såväl i teorin som i praktiken, [1] och den utvecklades under antiken på 400-talet f.Kr.