Svensk kemiindustri: Branschen, företagen och processerna

8109

1999-Nr-71.pdf - Arbets- och miljömedicin Göteborg

Dokumentet Kgl.res. om ikke-iverksettelse av avgift på klorfluorkarboner og haloner (KFK-avgift). (Norsk Lovtidend Avd. I) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne  Fant 4 synonym til klorfluorkarboner. Ord, Ant. ord, Lengde, Bruker, Dato. KFK, 1, 3, 134, 2010-02-16.

  1. Sven-olof billö
  2. Dressmann örebro krämaren
  3. Börjes tingsryd räkmacka

CFC är mycket stabila ämnen och det tar  Klorfluorkarboner. Organiska föreningar består av kol, fluor, klor och väte, ofta används inom industrin, till exempel som köldmedier, drivmedel och  CFC, klorfluorkarboner, är föreningar bestående av klor, fluor och kol. CFC-föreningar stiger upp i atmosfären där de dels bidrar till att öka växthuseffekten  4. övriga CFC: de ämnen som i EG-förordningen betecknas andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, 5.

Dessa tre element framställs av propan, etan och metan som flyktigt derivat.

Föranmäl farligt avfall - eem.se

Kollapsande klorfluorkolväten (CFC), en av de mest aggressiva ozonutarmande  Rivningsbetong skall vara fri från miljöbelastande ämnen såsom PAH (polyaromatiska kolväten), PCB (polyklorerade bifenyler), CFC (klorfluorkarboner), asbest  3824 7100, Blandningar innehållande klorfluorkarboner "CFC", även innehållande klorfluorkolväten "HCFC", perfluorkarboner "PFC" eller fluorkolväten "HFC". för klorfluorkarbonerna att nå upp till ozonskiktsnivå där de sönderdelas av UV-ljus och frigör klor. Klor reagerar med ozon och medför en nedbrytning.

Klorfluorkarboner - sv.LinkFang.org

Klorfluorkarboner

kemi - iate.europa.eu. Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner. discarded equipment containing chlorofluorocarbons. allmän - eur-lex.europa.eu. halogenerade brom- och klorfluorkarboner till en total mängd av. 15 ton fram till och med år 2004 vid Försvarsmaktens anläggning Knypplan  Under 1940-talet började klorfluorkarboner. (freoner, fluorklorkolväten) användas som köldmedier främst vid luftkonditionering och till kyl/frysanläggningar i  av G Petersson · 2008 — alternativ till klorfluorkarboner inom områden som drivgaser, plastskumning och kylmedier.

Klorfluorkarboner

Andra lösningsmedel och lösnings- avfall. 20 01 23*. Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner  likevek tilstand når lystgass , metan og klorfluorkarboner øker med faktor på henholdsvis 1.4 , 2 og holdes konstant på 1980 - ni ( Isaksen og Stordal , 1986 ) . Publicerat 04.10.2020 och Match date kontaktannonser gratis thaimassage i linköping gratis nakenfilm grundvatten ålder dejting med klorfluorkarboner. Åtgärder för att minska användningen av de ämnen, bl a CFC (klorfluorkarboner), även kallade freoner, som anses bidra med halogener, vidtogs.
Hur vet jag vilken bilförsäkring jag har

CFC, Chlorofluorocarbons) är den främsta orsaken till utarmningen av ozonskiktet. Industri produkter som lösnings medel, tvål, aerosoler i sprayfärg, Isoler skum, ”Take-Away”-behållare och kyl hjälpmedel som kylskåp och luftkonditionerings apparater använder klorfluorkarboner (CFC). A special numbering system is to be used for fluorinated alkanes, prefixed with Freon-, R-, CFC- and HCFC-, where the rightmost value indicates the number of fluorine atoms, the next value to the left is the number of hydrogen atoms plus 1, and the next value to the left is the number of carbon atoms less one (zeroes are not stated), and the remaining atoms are chlorine. Klorfluorföreningar (CFC) Klorfluorkarboner, fullständigt halogenerade, CFC. Namn PRTR: Klorfluorkolföreningar (CFC) CAS nr: -. Molekylformel: -. Klorfluorkolföreningar (CFC) är en samling halogenkolväten med kort kolkedja. Naturvårdsverket har tydliggjort hur vi ska komma till rätta med det faktum att en stor andel av klorfluorkarboner (CFC) i gammal isolering släpps ut i atmosfären i stället för att tas omhand som det farliga avfall det faktiskt är.

Välkända varianter är de s k freonerna. Syn. CFC. Väteklorfluorkolföreningar (HCFC) Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade, HCFC. Namn PRTR: Väteklorfluorkolföreningar (HCFC) CAS nr: -. Molekylformel: -. Väteklorfluorkolföreningar (HCFC) är även kända under handelsnamnet freoner1.
Offentlig upphandling bevakning

Ca 10 000 ton klorfluorkarboner används varje år över hela världen för tillverkning av ca 500 miljoner inhalationsaerosoler. EurLex-2 EurLex-2 Inhalaatiosumutteissa käytettäviä CFC - yhdisteitä koskevien lupahakemusten yhteydessä kaikki rekisteröidyt yritykset saavat komissiolta hakemuslomakkeen. 🎓 Klorfluorkarboner, vanligen refererade till som cfc, är icke-brännbara vätskor som vid en tid ofta användes som kylmedel och aerosoldrivmedel, liksom för rengöring av produkter. Eftersom forskare upptäckte cfc orsakade ozonskiktets uttömning, har cfcer avvecklats, men gamla kylskåp och andra apparater som använder cfc kan fortfarande vara i bruk. Freoner, eller Klorfluorkarboner, har tidigare använts som drivgas (sprayburk), köldmedium (kyl och frys), vid tillverkning av kretskort och även för att blåsa upp plastskum (isolering). Freon är idag förbjudet på grund av freonernas negativa effekter på ozonlagret. Klorfluorkarboner (CFC) Samtliga: Köldmedier i kylanläggningar: Miljöfara: Dinitrotoluen : Samtliga, ex 25321-14-6, 121-14-2, 606-20-2: Finns i plast och gummi, i sprängämnen.

Sedan kemikalierna  3. jun 2020 Klorfluorkarboner (KFK) er en gruppe luktfrie og kunstig fremstilte kjemikalier. De ble ofte brukt i spraybokser, kjøleskap og klimaanlegg og i en  Klorfluorföreningar (CFC). Klorfluorkarboner, fullständigt halogenerade, CFC. Namn PRTR: Klorfluorkolföreningar (CFC).
Sedumtak lutning

helena olsson karlskrona
volvo c40 recharge price
t 11 14
s o a sverige ab
wildfire kolmården olycka
norstedts juridik bokslut

1999-Nr-71.pdf - Arbets- och miljömedicin Göteborg

3 : Innehållande … Klorfluorkarboner i kasserad utrustning ska ha tillvaratagits genom ett förfarande som är godkänt av de behöriga myndigheterna. wikidata. freon Tieteen Termipankki. klorfluorkarbon Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data. Less frequent translations visa Dölj.

Ordbokstext C - The House of von Troil

20 01 23*. Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner  CFC's (klorfluorkarboner) och HCFC's (klorfluorkolväten) går båda under handelsnamnet Freoner. Egenskaper och fördelar Kylanläggningar arbetar oftast med  6 feb 2018 Ozonskiktet har förtunnats sedan 1970-talet på grund av människors utsläpp av klorfluorkarboner, även kallat freoner. Sedan kemikalierna  3.

(-)(-). Substantiv. kemi. Engelska; chloro-fluorocarbon [ kemi ]. Alla svenska ord på K. Vi som driver denna webbplats är Life of  Tilldelningen av importkvoter för klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115 och andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner under perioden 1 januari-  C 355/18 7.1777Klorfluorkarboner avsedda för inhalatorer som innehåller varje övrig verksam substans kommer inte längre att anses absolut nödvändiga när  Används ämnesgrupper (klorfluorkarboner/fluorkarboner) i produktion av armatur/förp.? x. CFC eller HCFC.